top of page

Spott Village

East Lothian

Spott Village

East Lothian 

Het dorp Spott groeide rond het landgoed van Spott House rond 1280 

Het oorlogsmonument in Spott dateert uit 1920 en is ontworpen door Sir Robert Lorimer

Spott House

East Lothian

Spott (Spote) was een torenhuis tot het rond 1840 opnieuw werd ontworpen. Er wordt aangenomen dat er vóór 1300 een toren op deze plek heeft gestaan.   Spott House werd door de geschiedenis heen door veel beroemde mensen bezocht. Een daarvan was James VI toen hij in oktober 1600 werd getrakteerd op een banket in Spott door de toenmalige eigenaar Sir George Home, 1st Earl of Dunbar. Het huidige huis dat door de eeuwen heen is veranderd afhankelijk van de eigenaren van die tijd.

Dit huidige huis is omstreeks 2000 gerestaureerd. 

Heksen Steen

East Lothian

Spott was waar de laatste executies van de Schotten plaatsvonden  heksenjachten  van de 17e en 18e eeuw, toen verschillende heksen in oktober 1705 bij Spott Loan werden geëxecuteerd door verbranding.

St John's Holy Well

Spott

East Lothian

Deze bronwaterbron gewijd aan St. John was heilig voor de monniken van Coldinghame en de monniken maakten een jaarlijkse pelgrimstocht. De monniken die rond 1098 in Coldingham aanwezig waren en de aanwezigheid van de Tempeliers in Coldingham zouden de naam van de put kunnen zijn. 

Deze heilige bron bevindt zich aan de overkant van Spott House op de helling bij de brandwond 100 m ten noordwesten van de kerk.

Spott Parochiekerk

De kerk van Spott heeft er weinig over geweten, maar is mogelijk een kapel geweest voor de bewoners van Spott House. Er is een geschiedenis van een kapel/kerk in Spott van voor 1500. Het gebouw bij de poort werd gebruikt door een wachter om lijkendieven af te schrikken.  De 'jougs' die nog buiten de oostdeur hingen, werden gebruikt om overtreders van de kerk tegen te houden om de dienst bij te wonen, waarbij de persoon bij de nek werd vastgehouden terwijl de kerkdienst plaatsvond. Een gangbare praktijk in die tijd. ga voor meer informatie over de kerkgeschiedenis naar hun website www.spottchurch.org.uk. 

Spott Parish Church East Lothian

Doon Hill

East Lothian

Doon Hill is een van de belangrijkste historische vondsten in Groot-Brittannië.

Een nederzetting op Doon Hill werd gevonden in 1964 en er wordt aangenomen dat het twee afzonderlijke woningen zijn die zijn gebouwd  in twee verschillende tijden, de eerste gedateerd, vroeger neolithicum (late steentijd) ongeveer 6000 jaar en de latere vermoedelijk de bronstijd ongeveer 2000 jaar geleden. Er is ook bewijs van graven uit de bronstijd en een structuur (mogelijke kapel).

Doon Hill is waar Leslie op 2 september 1650 een nacht eerder kampeerde met zijn verbondsleger

Cromwells leger verpletterde de Schotten die vochten voor de Engelse troon voor Charles II van Schotland.

Het monument dat het slagveld markeert, is te vinden op de A1087 Dunbar-weg van de A1 naar het zuiden.

Bezemhuis steen

East Lothian

Bezemhuis Staande steen gemaakt van rode zandsteen bij  9 ft hoge stands met uitzicht op de zee op een heuvel. Zichtbaar op het oppervlak van de stenen zijn drie bekermarkeringen waarvan wordt aangenomen dat ze inscripties zijn en die op veel staande stenen te zien zijn. De staande steen kan dateren uit de ijzertijd, aangezien er veel vindplaatsen uit de ijzertijd zijn ontdekt in East Lothian.

Slag bij Dunbar 1296

John Balliol werd King of Scots in 1292 na arbitrage door Edward I, die besloot dat Balliol hem op een later tijdstip zou helpen. Dit gebeurde echter niet vanwege de eisen van Edward John kwam in opstand en er ontstond een oorlog. Op 27 april 1296 maakte een Engelse troepenmacht deel uit van het leger dat Dunbar belegerde  versloeg het leger van Schotten bij de Spott Burn voorafgaand aan de aankomst van Edward I met de belangrijkste Engelse troepen op 28 april, toen Dunbar Castle zich overgaf aan Edward I. John Balliol King of Scots werd gedwongen af te treden op 8 juli in Montrose, waar hij werd ontdaan van zijn koninklijke regalia waardoor de Schotse troon vacant was. Het duurde slechts 10 maanden voordat William Wallace hetzelfde Engelse leger bij Stirling Bridge vernederde en de Engelsen op de vlucht joeg.

bottom of page